About usServicesProductsContactSitemap
เมนู
 • หน้าแรก
 • บริการของเรือนพีรนันท์
 • สรรพคุณทางยาของบัว
 • ผลิตภัณฑ์ของเรา
 • ติดต่อเรือนพีรนันท์
 • รับสมัครบุคลากร
 • เกี่ยวกับเรือนพีรนันท์
 • แผนที่ลิงค์ภายในเว็บ
 • ความคิดเห็นผู้ใช้บริการ
   
 • เว็บแนะนำ

       
    เรือนพีรนันท์

  ตำแหน่ง :
  - บุคลากรดูแลหญิงหลังคลอด
  - บุคลากรนวดเพื่อสุขภาพ

  คุณสมบัติ :
  - ชาย/หญิง อายุ 25-50 ปี
  - สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป
  - มีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบรูณ์
  - มีใจรัก ในการบริการ

  รับพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้าเคยผ่านหลักสูตรการนวดแผนไทย และ/หรือ การแพทย์แผนไทย
       
      หลักฐานการสมัคร ( เตรียมมาอย่างละ 4 ชุด )
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  - ใบแสดงวุฒิการศึกษา
  - สำเนาทะเบียนบ้าน
  - รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว
  - ใบรับรองแพทย์ตรวจไม่นานเกิน 1 เดือน ก่อนวันสมัคร
   
  ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นหลักฐานการสมัครด้วยตัวเองได้ที่

  เรือนพีรนันท์
  94/21-23 หมู่บ้านอรุณวรรณ ถนนสายไหม 69 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220.
  โทร. 02-9919559
  มือถือ. 081-4041749, 089-4568545
  คลิกที่นี่ เพื่อดูแผนที่เรือนพีรนันท์
  เว็บสุขภาพ
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ
 • กระทรวงสาธารณสุข
 • สถาบันการแพทย์แผนไทย
 • การดูแลสุขภาพสตรีหลังคลอด
 • ออกกำลังกายระยะตั้งครรภ์ และหลังคลอด
 • แบบคัดกรองพัฒนาการเด็ก
 • ธาตุเจ้าเรือนกับสุขภาพ
 • ปัญหาสุขภาพ
 • ชีวจิต
 • สายด่วนโภชนาการ
 • เกี่ยวกับบัว
 • โรงพยาบาลพระราม 9
 • นิตยสารรักลูก
 • บ้านบัวไทย

 •  
  เกี่ยวกับเรา | บริการ | ผลิตภัณฑ์ | ติดต่อเรา | แผนที่เว็บไซต์

   
  All Rights Reserved 2005 RuenPeeranun. Design by Ades Design Modified by UnitedSME.com